CALENDAR

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_0527.jpg IMG_0517.jpg 18.jpg Du_lich.jpg YouTube__Chin_dch_H_Chi_Minh.flv YouTube__Nang_am_que_huong_KARAOKE.flv YouTube____Karaoke___Tinh_Ta_Bin_Bc_ng_Xanh__Anh_Tho_ft_Trng_Tn.flv Gan_Lam_Truong_Sa__Michael_Lang.mp3 Hat_Ve_Thay_Toi__Minh_Quan.mp3 Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan__Dang_DUONG.mp3 Bienbaocam1.gif Bienbaonguyhiem1.gif Bienchidan1.gif Bienhieulenh.gif Bienphu.gif Voi_rong_600m.flv 10_phut_gioi_thieu_SPCty_FLP.flv Video_Clip_Ket_bai.flv Video_Clip_Dat_van_de.flv Phoca_thumb_l_trancaovan.jpg

THỜI TIẾT NAM ĐỊNH

MỜI TRÀ

WEBSITE CÁC BỘ - SỞ

CÁC CUỘC THI TRÊN INTERNET

WEBSITE LIÊN KẾT

WEBSITE GIẢI TRÍ

XEM TIVI-NGHE RADIO

TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH

TIN TỨC-PHÁP LUẬT

GIỜ TRÁI ĐẤT

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

MÁY TÍNH

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:TRA CỨU ĐIỂM THI ĐH-CĐ

LỜI HAY Ý ĐẸP

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Minh Châu)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BÁO MỚI

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  SỐ TRUY CẬP

  0nline :
  Hôm nay :
  Tổng cộng :

  Sức khỏe và giới tính

  Điểm tin trong ngày

  CÁ CẢNH

  4 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015 - 2016

  1./ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 2./ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. 3./ RÀ SOÁT MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN. 4./ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH.

  CHỦ ĐỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2015-2016

  "THIẾU NHI VIỆT NAM - PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - HIẾU HỌC CHĂM NGOAN - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN"

  PHƯƠNG CHÂM PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA CBGV_THCS NAM HỒNG

  "SÁNG VỀ TÂM ĐỨC - SÂU VỀ CHUYÊN MÔN - GIỎI VỀ TAY NGHỀ" ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS

  N A M H O N G

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > CHỈ THỊ, CÔNG VĂN >

  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNHNAMĐỊNH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

        Số:  16 /2013/QĐ-UBND                          Nam Định, ngày 30tháng 5  năm 2013

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành quy định

  việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

   
     

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHNAMĐỊNH

   

            Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

            Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

  Xét đề nghị tại Tờ trình số 379/TTr-SGDĐT ngày 15/4/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

              §iÒu 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnhNam Định”.

   

  §iÒu 2: - QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký và thay thế Quyết định số 1893/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định”, Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu tiền học thứ 7, tiền học thêm, học nghề trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

  - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường có tổ chức dạy thêm, thủ trưởng các cơ quan, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  N¬i nhËn:

  - V¨n phßng ChÝnh phñ,

  - Bé T­ ph¸p, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - TT TØnh uû, H§ND tØnh;

  - L·nh ®¹o UBND tØnh;

  - Nh­ ®iÒu 2;

  - C«ng b¸o tØnh, Website tØnh;

  - L­u: VP1, VP6, VP7.

  Tm. Uû ban nh©n d©n

  Kt. Chñ tÞch

  Phã chñ tÞch th­êng trùc

   

   

  (đã ký)

   

   

  Bïi §øc Long

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Minh Châu @ 00:16 26/08/2013
  Số lượt xem: 229
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn cuộc sống

  (Đưa trỏ chuột vào nút mũi tên. Giữ chuột và kéo từ phải sang trái để xem trang kế tiếp).

  DU LỊCH THAM QUAN

  LỜI CẢM ƠN

  CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS NAM HỒNG.SỰ ĐÓNG GÓP CỦA THẦY CÔ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!